Serrano-Sagues Assessors, S.L.

és un despatx situat a la ciutat de Mataró (Barcelona) format per un equip de professionals;; advocats, economistes, amb amplis coneixements en l’assessorament fiscal, laboral, comptable, jurídic i mercantil d’empreses i amb una experiència de més de vint-i-cinc anys en cadascun dels seus àmbits d’actuació professional.

Donem servei a tot tipus d’empreses, des de grans empreses que s’auditen fins a petites i mitjanes empreses, autònoms i professionals independents, donant a tots ells un assessorament específic segons el tipus d’empresa a fi  d’aconseguir que els nostres clients es dediquin exclusivament al seu negoci , delegant en nosaltres la resta de funcions i gestions (impostos, nòmines, contractes, comptabilitat) que una empresa necessita per la seva existència i desenvolupament però que són alienes a l’activitat pròpia del seu negoci.

El nostre lema és garantir un tracte personalitzat a tots els nostres clients i màxima celeritat en la  resolució dels seus problemes, per això hem apostat per efectuar la major part dels nostres tràmits mitjançant l’ús de les noves tecnologies, com internet, el que ens permet donar a nostres clients un servei de qualitat a un òptim preu.

Serveis

Fiscal

Preparació i presentació de declaracions d’impostos, atenció de requeriments davant l’Agència Tributària, inspeccions fiscals.

Laboral

Confecció de nòmines, assegurances socials, contractes de treball, acomiadaments, altes i baixes d’autònoms, inspeccions de Treball.

Jurídic

Constitució de societats, compravendes mercantils, conflictes entre socis, contractes mercantils, separacions i divorcis.

Comptable

Gestió de la comptabilitat,  actualització de comptabilitats endarrerides, Legalització de llibres comptables en el Registre Mercantil.

Instal·lacions