Assessoria Laboral

L’equip d’advocats i consultors en l’assessorament laboral, no només gestiona i porta a terme els tràmits laborals administratius, sinó que proporciona un servei de consultoria, donant solució a totes les necessitats que es donin en l’àmbit socio-laboral.

Proporcionem un servei de consultoria, solucionem les necessitats socio-laborals.

Entre els serveis que oferim del departament laboral, es troben els següents:

 • Alta de l’empresa en la Seguretat Social.

 • Assessorament per l’ocupador i treballador sobre contractació, alta a la Seguretat Social i nòmines.

 • Preparació de contractes de treball.

 • Acomiadaments, faltes i sancions.

 • Confecció de les nòmines.

 • Presentació de les assegurances socials.

 • Altes i baixes d’autònoms.

 • Preparació i presentació d’ajornaments davant la Seguretat Social.

 • Inspeccions de treball.

 • Representació i defensa davant el SEMAC i davant el Jutjat Social.

 • Estudi de prestacions socials (jubilació, maternitat, paternitat, viduïtat, etc.)

 • Assessorament laboral integral.

 • Alta i gestió del règim especial de treballadors de llar.

Necesita ajut?

  Accepto que es tractin les meves dades per a gestionar la consulta corresponent