Assessorament Jurídic

El nostre departament jurídic assessora les empreses tant en l’àmbit empresarial com personal, oferint totes les solucions possibles a nivell judicial i / o amistós, i informant puntualment als nostres clients de la situació del seu procediment.

Assessorem a les empreses oferint solucions a nivell judicial i / o amistós.

Els serveis jurídics que posem a disposició dels nostres clients són els següents:

 • Constitució d’empreses i tot tipus de societats civils i mercantils.

 • Compra – vendes mercantils.

 • Transmissió d’empreses.

 • Dissolució i liquidació de societats civils i mercantils.

 • Modificacions societàries diverses; canvis d’objecte social, ampliacions de capital o reduccions, trasllats de domicili, modificacions en el estatuts socials, etc.

 • Manteniment i legalització de llibres societaris ( llibre d’actes , llibre de socis , etc.)

 • Cessament i nomenament d’Administradors , Consellers i Auditors.

 • Conflictes entre socis.

 • Elaboració i negociació de tot tipus de contractes mercantils i civils.

 • Assessorament jurídic a  nous emprenedors.

 • Separacions i divorcis.

 • Estudi , planificació i gestió d’herències i donacions.

 • Confecció i revisió de contractes d’arrendament.

 • Desnonaments

 • Accidents de circulació. Reclamació d’impagats.

 • Procediments monitoris i canviaris.

 • Assessorament i defensa judicial en assumptes civils i penals.

Necesita ajut?

  Accepto que es tractin les meves dades per a gestionar la consulta corresponent