Assessoria Comptable

Tenir una informació comptable puntual i veraç de la seva empresa és imprescindible a l’hora de prendre decisions en l’àmbit empresarial.

El nostre equip humà està format per professionals amb gran experiència en el procés comptable d’empresa de tots els sectors i mides, en completa comunicació amb el departament fiscal per aconseguir una millor optimització dels resultats fiscals.

Disposar de la informació comptable puntual i veraç és imprescindible per prendre decisions en l’àmbit empresarial

Els serveis prestats en aquesta àrea són els següents:

 • Gestió de la comptabilitat segons el Pla General Comptable.

 • Actualització de comptabilitats endarrerides.

 • Auditoria Financera de Comptes ; auditoria legal per a aquelles entitats que es troben obligades a sotmetre els seus comptes anuals i per a aquelles que ho sol·licitin sense estar obligades.

 • Revisions limitades ; destinat sobretot a aquelles empresa que preveuen en breu haver de auditar els seus comptes anuals de forma obligatòria , i volen tenir preparada la seva comptabilitat.

 • Assessorament tècnic sobre decisions comptables i suport als òrgans directius de l’empresa.

 • Obertura i tancament d’exercicis comptables; i més important encara és la planificació , pel que la nostra assessoria realitza el pre – tancament comptable de l’ exercici per determinar l’efecte impositiu previsible.

 • Legalització de llibres comptables en el Registre Mercantil.
 • Confecció i dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil.

 • Preparació d’informes econòmics i financers.

 • Anàlisi dels principals ràtios econòmic – financers de l’empresa.

Necesita ajut?

  Accepto que es tractin les meves dades per a gestionar la consulta corresponent