Assessoria Fiscal

Assessoria Fiscal d’empresas es un dels  serveis més demandats pels empresaris.
Planificar i desenvolupar una acurada política fiscal permet a l’empresa importants estalvis econòmics, millores immediates en els seus beneficis i una imprescindible seguretat legal  en els resultats comptables de l’empresa.

Dissenyem l’Assessoria Fiscal amb una visió integral aportant solucions globals, personalitzades i altament eficaços en termes d’estalvi empresarial.

Entre els serveis que oferim en el departament fiscal, es troben els seguents:

 • Assessoria Fiscal Integral.

 • Planificació de la política fiscal.
 • Estudi del règim fiscal més convenient per a noves activitats.   

 • Informació actualitzada en l’àmbit tributari.
 • Preparació i tramitació d’d’escrits i consultes adreçades a l’Agència Tributària.
 • Compareixença, representació i defensa davant òrgans d’Inspecció Tributària.
 • Confecció i presentació de declaracions fiscals:

  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (RENDA).
  •  Impost sobre Societats.
  •  Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
  •  Pagaments fraccionats.
  •  Retencions i pagaments a compte.
  •  INTRASTAT i declaracions d’operacions intracomunitàries.
  •  Declaració d’operacions amb tercers (model 347).
  •  Impost sobre Successions i Donacions.
  •  Impost sobre Transmissions Patrimonials.
  •  Declaració de béns i drets a l’estranger (model 720).
  •  Impost sobre estades en establiments turístics. (model 950)
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Preparació i presentació d’ajornament d’impostos.
 • Atenció de requeriments, al · legacions i recursos davant l’Agència Tributària.

 • Recursos davant el Tribunal Econòmic Administratiu.
 • Auditoria fiscal d’empreses.

Necesita ajut?

  Accepto que es tractin les meves dades per a gestionar la consulta corresponent